CMATI

|
|
|
Compartir

Obxecto das axudas

O 25 de abril publicase no DOG a Orde do 09 de abril de 2018, da Consellería de Infraestruturas e Vivenda, pola que se convocan axudas para a formación no ámbito do transporte por estrada en Galicia para o ano 2018. Os interesados poderán presentar as súas solicitudes entre o 26 de abril e o 25 de maio de 2018.

Esta liña de axudas ten por obxecto facilitar a realización de cursos de interese público para o colectivo do transporte en Galicia, e deste xeito consolidar a formación como un dos bens máis importantes cos que conte o sector empresarial do transporte galego.

Está dirixida ás entidades colaboradoras da administración que se integran no Comité Galego de Transportes, regulado polo Decreto 251/1998, do 10 de setembro.

A presentación das solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Para acceder ás axudas é obrigatorio formular a solicitude a través da sede electrónica, cuxo enlace está situado máis abaixo. Así mesmo, tamén pode descargar a guía de referencia na que se establecen as características, duración e importes óptimos estimados para os cursos subvencionables.

Se ten algunha dúbida sobre o procedemento pode poñerse en contacto coa Dirección Xeral de Mobilidade, a través dos teléfonos 881 995077 - 881 995053  ou enviando un correo electrónico a formacion.transportes@xunta.es.

Documento/s relacionados