CMATI

|
|
|
Compartir

Plenos

 • Presidenta: Dna. Patricia Ulloa Alonso
 • Vogais:
  • a) Asesor xurídico: D. Orlando Peñas González
  • b) Técnicos Superiores:
   • D. Francisco Aller Labandeira
   • Dna. Mercedes Aymerich Valladares
   • José Ángel Burgo Rodil
  • c) Consellería de Economía e Facenda: D. Juan José Castro Dapena (Suplente: D. Carlos José Darriba López)
  • d) Fegamp: D. César López Arribas  (Suplente: D. Miguel Iglesias Martinez)
  • e) Consello Galego Consumidores e usuarios: Dna. Rosa Rodríguez Vales-Villamarín (Suplente: Dna Yolanda Pérez Rivera)
  • f) Tres profesionais libres colexiados elexidos entre os máis idóneos en función da natureza dos bens, designados polos colexios oficiais:
   • Enxeñeiros Agrónomos: D. Victor M. Yañez Cortes (Suplente: D. José Carlos González Cabo)
   • Enxeñeiros de Camiños Canles e Portos: Miguel Fernández Solís (Suplente: D. Francisco Rosado Corral)
   • Enxeñeiros de Montes: D. Santiago Couceiro López (Suplente: D. Juan Fernández Conti)
   • Enxeñeiros de Minas: D. Pedro Unzueta Martínez (Suplente: D. Juan Rico Alonso)
   • Arquitectos:D. José Manuel Alonso Velasco (Suplente: D. Alberto de Paula Prieto)
   • Enxeñeiros Industriais: D. Miguel Couto Alonso  (Suplente: D. Manuel Aurelio Colmenero Guzmán)
   • Economistas: D. Odilo Montero Fernández (Suplente: D. Enrique Rodríguez Docampo)
   • Notarios: D. Manuel Remuñán López (Suplente: Dna. María del Carmen Carreira Simón)
 • Secretario/a Dna. Xulia Rodríguez Blanco
 • Representante da corporación local: Designado a proposta desta.
 • Outros técnicos especialistas: En función da complexidade do expediente, poderá colaborar calquera técnico ao servizo da Xunta ou das entidades locais de Galicia.

 

Contacto/s relacionados
 • Xurado da Expropiación Forzosa :
  xurado.expropiacions@xunta.es
  R/ Avelino Pousa Antelo, 1
  15781 - Santiago de Compostela
  Teléfono: 981 957 702