CMATI

|
|
|
Compartir

Estrutura permanente do Xurado de Expropiación

O Xurado de Expropiación de Galicia é un órgano colexiado permanente da Comunidade Autónoma especializado nos procedementos para a fixación do prezo xusto na expropiación forzosa, cando a administración expropiante sexa a comunidade autónoma ou as entidades locais do seu ámbito territorial. Quedou constituido con data 14 de febreiro de 2006.

Imaxe co organigrama do Xurado de Expropiación de Galicia

Contacto/s relacionados
 • Xurado da Expropiación de Galicia :
  xurado.expropiacions@xunta.es
  R/ Avelino Pousa Antelo, 1
  15781 - Santiago de Compostela
  Teléfono: 981 957 702
  Fax: 981 957 704