CMATI

|
|
|
Compartir

Outros formularios

Xustificante de substitución provisional de vehículo avariado

Solicitude de autorización necesaria(45 Kb)

Presentación de documentos

Solicitude de autorización necesaria(36 Kb)

Renovación do Comité Galego de Transportes

Resolución do 11 de xullo de 2013, da Dirección Xeral de Mobilidade, pola que se convoca ás asociacións profesionais de transportistas e de empresas de actividades auxiliares e complementarias do transporte por estrada para que acrediten a súa representatividade co fin de revisar a composición do Comité Galego de Transportes por Estrada  Descargar documentación.

Resolución do 28 de agosto de 2013 pola que se modifica a resolución do 11 de xullo de 2013, da Dirección Xeral de Mobilidade, pola que se convoca ás asociacións profesionais de transportistas e de empresas de actividades auxiliares e complementarias do transporte por estrada para que acrediten a súa representatividade co fin de revisar a composición do Comité Galego de Transportes por Estrada. Descargar documentación.

Formularios:

Arquivo en formato Excel, a cumprimentar polas asociacións e federacións, de conformidade coas instruccións da resolución. Descargar documentación.

PERÍODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Cédula do 16 de decembro de 2013, da Dirección Xeral de Mobilidade, pola que se abre un prazo de información pública na tramitación do procedemento de renovación ordinaria do Comité Galego de Transportes, previsto no artigo 13 do Decreto 251/1998, de 10 de setembro.

Documento/s relacionados
  • Cédula do 16 de decembro de 2013, da Dirección Xeral de Mobilidade, pola que se abre un prazo de información pública na tramitación do procedemento de renovación ordinaria do Comité Galego de Transportes, previsto no artigo 13 do Decreto 251/1998, de 10 de setembro Descargar
  • Sección MERCADORÍAS Descargar
  • Sección VIAXEIROS Descargar