CMATI

|
|
|
Compartir

Real Decreto 1032/2007, do 20 de xullo, cualificación inicial e formación continua

Solicitude de autorización de centro de formación de conductores

Solicitude de autorización de centro de formación de conductores (144 Kb)

Homologación cursos. Mecánica e contido dos cursos de formación

Unha vez que o centro estea autorizado, o resto das actuacións deberán efectuarse a través da aplicación informática do Ministerio de Fomento:

  • Homologación de Cursos.
  • Mecánica e contido dos cursos de formación

Este é o enlace ao que deberá acceder para poder continuar coa súa tramitación: Ministerio de Fomento. Solicitude para a xestión de centros e cursos

Taxas do CAP

Taxas do CAP

Solicitude de inscrición ao examen e devolución do CAP

Solicitude da tarxeta CAP

Solicitude da tarxeta CAP