CMATI

|
|
|
Compartir

Outros expedientes sometidos a información pública

Para facilitar o acceso á información dos posibles interesados, nesta páxina amósase un extracto dos expedientes sometidos a información pública pola Axencia Galega de Infraestruturas. A consulta dos documentos completos, no seu caso, poderá ser realizada conforme ao disposto nos correspondentes anuncios publicados no Diario Oficial de Galicia. .

 

Outros expedientes da AXI de Información Pública

 

  • Liña límite de edificación da estrada autonómica LU-161, p.q. 2+430 a 2+690

Informe de conformidad AXI

Anuncio de información pública (DOG)

Resolución de aprobación provisional

Informe de aprobación provisional

Plano

 

  • Liña límite de edificación da estrada autonómica AC-862, p.q. 63+140 a 63+320

Aprobación definitiva (DOG)

Resolución de aprobación definitiva

Informe de contestación de alegacións

Anuncio de información pública (DOG)

Resolución de aprobación provisional

Informe de aprobación provisional

Plano 1

 

Documento/s relacionados
  • 130502 Líña límite de edificación da PO-315 Cangas Descargar
  • 140204 Liña límite de edificación da AC-303 Ribeira Descargar
  • 140326 Liña límite de edificación da OU-533 Viana do Bolo Descargar
  • 141209 Liña límite de edificación da OU-151 Piñor Descargar
  • 150518 Liña límite de edificación da OU-154 Piñor O Reino Descargar
  • 151005 Liña límite de edificación da AC-566 Valdoviño Descargar