CMATI

|
|
|
Compartir

Rede Autonómica de Estradas de Galicia (RAEGA)

A Rede de estradas de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia está formada polas estradas cuxo itinerario discorre integramente no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e que non sexan de titularidade do Estado ou doutros organismos.

Mapa de estradas

O mapa da Rede Autonómica de Estrada de Galicia recolle as estradas de titularidade da Comunidade Autónoma, pintadas en diferentes cores segundo o tipo de rede á que pertencen. Engadíronse as estradas de titularidade do Estado que aparecen en cor vermella

Relación de estradas de titularidade autonómica

Se quere consultar a lista de estradas autonómicas de cada provincia ofrecémoslle a posibilidade de descargala en formato PDF.

Documento/s relacionados
  • Relación estradas autonómicas 2016 - A CORUÑA (formato PDF) Descargar  (19 KB)
  • Relación estradas autonómicas 2016 - LUGO (formato PDF) Descargar  (16 KB)
  • Relación estradas autonómicas 2016 - OURENSE (formato PDF) Descargar  (14 KB)
  • Relación estradas autonómicas 2016 - PONTEVEDRA (formato PDF) Descargar  (18 KB)
  • Totais da Rede Autonómica 2016 (formato PDF) Descargar  (6 KB)
  • Mapa RAEGA a 07/12/2017 (formato PDF) Descargar  (2.283 KB)
  • Mapa RAEGA a 07/12/2017 (formato DWG UTM ED50 h29) Descargar  (13.206 KB)
  • Eixos a incorporar proximamente ó Mapa RAEGA a 01/12/2016 (formato DWG UTM ED50 h29) Descargar  (98 KB)
  • Eixos das estradas transferidas a 03/11/2017 (formato SHP) Descargar  (98 KB)